| Balıkesir Uludağ Turizm
Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Düzenlenen Aydınlatma Metni

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri doğrultusunda Veri sorumlusu sıfatına haiz olup VERBİS veri sistemine Kayıt olmuştur.

Balıkesir Uludağ Turizm Taşımacılık İnşaat Ticaret Limited Şirketi (bundan sonra ‘’Balıkesir Uludağ Turizm’’ olarak adlandırılacaktır.) olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili Mevzuat uyarınca Ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken; herhangi bir şekilde ilişki kurduğumuz tüm gerçek ve tüzel kişilere ait kişisel verilerin korunmasına ve bu çerçevede KVKK’da yer alan sorumluluklarımızın eksiksiz ve KVKK’ya uygun olarak yerine getirilmesine büyük önem vermekteyiz.

6698 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin gereği olmak üzere Kişisel Verileriniz Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan çerçevede ve 14.02.1985 tarihli ve 3152 Sayılı İç İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu, 26.09.2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 10.07.2003 tarihli ve 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 2018 Tarihli Karayolları Taşıma Yönetmeliği, 01.10.1983 tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve sair Mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

İşbu kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikası, kişisel verilerin Balıkesir Uludağ Turizm tarafından toplanması, kullanılması, paylaşılması ve saklanma süreçleri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda Kişisel Verileriniz burada belirtilen şartlar uyarınca Balıkesir Uludağ Turizm tarafından veya Veri Sorumlusu olarak Balıkesir Uludağ Turizm adına kaydedilmekte, işlenmesi gerektiren sebepler bulundukça güncellenmekte ve saklanmakta, Yurtiçi ve Yurtdışında üçüncü kişiler ile paylaşılmakta ve Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle işlenmektedir.

İşbu politikada Balıkesir Uludağ Turizm tarafından Veri sahiplerine ait Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin esaslara yer verilmiş olup Balıkesir Uludağ Turizm Çalışanlarını, aktif ve potansiyel müşterilerimizi, ziyaretçilerimizi ve Balıkesir Uludağ Turizm ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Bu Kişisel Veriler herhangi bir uyuşmazlık halinde ödenen ücretlerin iade edilebilmesi ve tazminatların ödenebilmesi için Balıkesir Uludağ Turizm ile ve Müşteri öneri, şikayet ve alınan hizmete ilişkin taleplerin değerlendirilmesi ve gerekirse ödemelerin yapılması için E.T.M.S ELEKTRONİK YAZILIM İNŞAAT TURİZM VE MEDİKAL İTHALAT İHRACAT LİMİTED ŞİRKETİ, MYDATA BİLİŞİM LİMİTED ŞİRKETİ, ETA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve ND NET DANIŞMANLIK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İle aracılık/acentelik sıfatıyla faaliyetlerimizi yürüten üçüncü şahıs ve tüzel şirketler ile gerekli olduğu hallerde Kamu kurum ve kuruluşları ile ve hizmet sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek her türlü durum için hizmet aldığımız sigorta şirketleri de dahil olmak üzere her türlü destek hizmeti kuruluşları ile mevzuatın ve yapılan sözleşmelerin izin verdiği ölçüde hukuken zorunlu olduğu durumlarda onayınız da alınmak suretiyle paylaşılmaktadır.

Bu Kişisel Veriler KVKK’nın 5. Maddesine istinaden internet sitesi üzerinden kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

Balıkesir Uludağ Turizm’in web sayfası olan www.balikesiruludag.com.tr internet sitesine, mobil uygulamamız üzerinden ve iştirakçi acentelerimiz web sayfaları üzerinden bilet işlemi yapan ve üye olanların paylaşmış olduğu ad-soyad, T.C. Kimlik numarası, iletişim bilgisi, meslek bilgisi, adres, seyahat ve güzergah bilgisi ve kart bilgilerine ilişkin kişisel verilerini; kişinin seyahat belgesinin doğru düzenlenebilmesi, hizmete karşılık ödemenin alınabilmesi, otobüs ve uçak bileti satılması, şirketimizin uyguladığı kampanya, reklam ve duyurulardan haberdar olması ve üyelik programlarına kayıt olunması ile bu kampanyalardan faydalanılabilmesi, şirketimizin bilet satış ve iptal işlemleri süreçlerinin yürütülmesi, öneri, şikayet, teşekkür işlemlerinin yürütülmesi, Pazar araştırması vasıtasıyla tüketici eğilimlerinin tespiti ile anket ve istatistik çalışmalarının yürütülmesi; doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla işlenmektedir.